مرحله‌ی آخر!!!

صفحه‌ی روبه‌رو مرحله‌ی آخر برای پرداخت حساب می‌شه. فقط کافیه اطلاعات کارت بانکی‌ت رو وارد کنی و دکمه‌ی پرداخت رو بزنی.

خیالت از محفوظ بودن اطلاعاتت هم راحت. دایتون از درگاه پرداخت امن استفاده می‌کنه.

دایتون