دکتر فاطمه مفیدی

دکترای تخصصی تغذیه بالینی از دانشگاه شهید بهشتی، فعالیت تخصصی خود را عمدتا در زمینه تنظیم وزن و بیماری های گوارش و کبد متمرکز نموده است. به عنوان یک فرد محقق و علمی، ایشان صاحب چندین عنوان کتاب بصورت ترجمه و تالیف و همینطور مقالات علمی متعدد در معتبرترین مجلات بین المللی می باشند.

برخی سوابق علمی ایشان:

فارغ التحصیل دکترای تخصصی در رشته تغذیه بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • متخصص تغذیه در بیماری های گوارش و کبد
  • عضو انجمن متخصصین تغذیه ایران
  • عضو انجمن متخصصین تغذیه آمریکا
  • عضویت در هیات تحریریه مجله دنیای تغذیه
  • سابقه تهیه کنندگی برنامه های علمی تلوزیون در شبکه های مختلف سیما
  • مولف کتاب تغذیه و متابولیسم
dr-mofidi_p