طب سنتی و مزاج شناسی نوین در دایتون

 

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی طب سنتی مجموعه ای از دانسته ها، مهارت ها و اعمالی است که بر پایه نظریه ها، باورها و تجربه های بومی و فرهنگی، در حوزه درمان و پیشگیری از بیماریها مورد استفاده قرار می گیرد.

کتاب های طب سنتی زکریای رازی و ابن سینا قریب به 500 سال است که در دانشکده های اروپایی و آسیایی تدریس می شود.اصول طبابت در طب سنتی بر پایه طبیعت مزاج انسان از جمله بلغم، صفرا، سودا و دم خلاصه می شود.

در دنیا 750 هزار گونه گیاهان دارویی وجود دارد که 10 درصد از آنها خواص درمانی دارند. سازمان بهداشت جهانی استفاده از این علم را به علت ریشه دار بودن در فرهنگ مردم، مؤثر بودن و دسترسی آسان و ارزان در دستور کار خود قرار داده است.

اکنون ما این امکان را برای شما فراهم کرده ایم که بر اساس روش های تشخیصی دقیق، معاینات فردی و استفاده از برنامه های کامپیوتری، مزاج شما را تشخیص دهیم، سپس با تلفیقی از داروهای گیاهی و رژیم های غذایی خاص به متعادل نمودن آن کمک کنیم.